Sådan gør du, når du vil importere

For at importere en hund fra udlandet, er der forskellige retningslinier, du skal følge.
Herunder er en kort vejledning i, hvordan du skal forholde dig og hvem, du eventuelt skal kontakte.

Toldregler er ikke medtaget her, men importerer du en hund fra et ikke-EU-land, skal du regne med, at der skal betales importtold:

Jeg gør opmærksom på, at kravene  ændres af og til , så check også Fødevarestyrelsens hjemmeside

Voksen hund

Importerer man en voksen hund eller en hvalp over 3 måneder, er de eneste krav, at hunden skal være ID mærket og rabiesvaccineret 3 uger inden import, dog tidligst når den er 3 måneder, samt at hunden har gyldigt EU-pas (for hunde fra EU-lande) eller sundhedsattest (for hunde fra ikke-EU-lande)
 
NB! afhængigt af landets rabiesstatus kan kravene være strengere, så:
se de specifikke krav på fødevarestyrelsens hjemmeside
www.fvst.dk  under import af dyr.


Hvalp under 3 måneder (ikke rabiesvaccineret)

Vil man importere en hvalp under 3 måneder fra et andet EU-land end Sverige, Irland, Malta og UK, skal følgende procedure følges:

Ansøg om importtilladelse hos Fødevarestyrelsen, se vejledningen på styrelsens hjemmeside
www.fvst.dk under import af hund og kat, gå her ind under "Rejse med kæledyr". Her finder du de to fortrykte formularer  (La23,0-2059 og LA23,0-2360), som du og hvalpens opdrætter skal udfylde og indsende til Fødevarestyrelsen. 
Ansøgningen sendes pr. e-mail eller med almindelig post til den region, man tilhører (se hjemmesiden). De udfyldte og underskrevne formularer skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst 30 dage før forventet import.

Det koster ikke noget at ansøge om importtilladelse.

Vil man importere en hvalp fra Sverige, Irland, Malta eller UK skal følgende procedure følges:

 

 


Fødevarestyrelsen har fra august 2009 lavet om på importproceduren for hvalpe under 3 mdr. fra Sverige, Irland, Malta og UK. Ændringen betyder, at hvalpe under 3 måneder, som kommer fra disse rabiesfrie lande, nu ikke længere skal have en importtilladelse fra Fødevarestyrelsen for at komme ind i Danmark, dog skal hvalpe stadig være  ID mærket , have en opdrætter-erklæring og et EU-hundepas. Skal man derfor importere en hvalp fra et af ovennævnte lande, skal man gøre følgende:

 

 

Gå til Fødevarestyrelsens hjemmeside på http://www.fvst.dk/ . Gå ind under ”Import, Eksport”, find dernæst ”Rejse med kæledyr” i menuen, find her ”Hund, kat og fritter” og tryk på linket ” Indførsel af hund, kat eller fritte "derefter link A  "Jeg ønsker at indføre hvalp eller killing under 3 mdr." derefter vælger man linket vedr. import fra Irland, Malta og Sverige,  Herinde skal man downloade formular nr. LB23,0-2358 ”opdrættererklæring” -  beklager hvis det lyder lidt indviklet.

Opdrætter udfylder og underskriver formularen evt. når du henter hvalpen. Opdrættererklæringen skal du  have med sammen med hvalpens EU-hundepas.

 

Hent din hvalp, når den er fyldt 8 uger, men inden den fylder 3 måneder, herefter skal den rabiesvaccineres og så gælder andre regler (se http://www.fvst.dk/ )

 Der kan forekomme ændringer, så check altid på http://www.fvst.dk/ først.

Når hvalpen er hentet hjem, skal den, uanset om den har været under eller over 3 måneder, da du importerede den, føres fra sin nationale kennel klubs stambog (jeg går ud fra, at du har købt en hvalp, der er stambogsført i en stambogsførende klub godkendt af DKK!) over på en dansk stambog i Dansk Kennel Klub; således gør man det:

1) Udskriv og udfyld en ansøgning om stambogsregistrering af importhvalp fra DKKs hjemmeside. du finder den her: 
http://www.dansk-kennel-klub.dk/652 eller ring og bed DKK sende en til dig.

2) Send denne ansøgning til DKK sammen med gebyr for stambogsregistreringen (beløb findes på DKKs hjemmeside) og en kopi af overdragelsespapirerne (typisk købsaftale, hvor det fremgår, at hvalpen er solgt til dig) samt hvalpens originalstambog fra hjemlandet (IKKE kopi).

Afhængigt af hvorfra hvalpen kommer, skal du muligvis have en eksportstamtavle fra dens hjemlands kennel klub. Spørg dig evt. for hos DKK.

God fornøjelse!